HKExpress買去程送回程另加85折及行李特價!今晚12點搶!

UO-Aug-Mon-Week-2

經過上星期$58瘋狂減後,HKExpress今個星期又出動,玩買去程送回程喇!咪住!加埋85折及行李特價,無輪幾多KG都係賣$260,抵喎喂!用埋85折Code”UBERHK15″,就仲抵啦!

來回折後連稅計:台中/花蓮$744起、峴港$810起、石垣島$843起、清邁/清萊$856起、東京$943起、布吉$967起、釜山/濟州$1005起、廣島/鹿兒島/高松$1013起、仰光$1024起、暹粒$1043起、首爾$1047起、福岡$1086起、名古屋$1206起、大阪$1241起。

優惠期限:2016年08月23日 – 08月28日
飛行日期:2016年09月06日 – 2017年07月13日

立即訂票:www.hkexpress.com

您可能也會喜歡…