HKExpress周末潮遊優惠指定航點5折起!

3k

HKExpress周末潮遊優惠又黎喇!指定航點5折起!講白啲咪又係同星期二五折差唔多,仲要冇八折Code好慘慘豬啊!連稅計台中$793起、峴港$870起、石桓島$933起、布吉$1046起、仰光$1114起、暹粒/鹿兒島/高松/廣島$1133起、首爾$1137起、福岡$1206起、東京$1326起,價錢麻麻地,有興趣呢,今晚12點搶啦。

其他收費:
寄艙行李$260起(20KG)
旅遊保險不建議跟快運購買

優惠日期:2016年09月16日 – 09月18日
飛行日期:2016年09月24日 – 11月24日

立即訂票:www.hkexpress.com

You may also like...