Econ價坐商務艙!國泰航空商務艙馬尼拉來回首爾/大阪/東京連稅$6056起!

飛日本如果想對自己好少少,基本上都搭國泰日航同ANA貪佢哋夠高質,但Econ機票平極都五六千,Business更加貴到唔洗講嘢啦!今次有好介紹呢!國泰航空商務艙馬尼拉來回首爾/大阪/東京連稅$6056起,各航點來回連稅計:

來回首爾連稅$6056起;
來回大阪連稅$6636起;
來回東京連稅$6661起;

上面價錢係商務艙嚟,唔係經濟艙啊,而且賞櫻季都冇加價,正!如果大家要畀差唔多價錢搭Econ,咁我寧願畀多幾百搭Business啦!講返先,會籍積分呢三條線都有120分,里數都多嘅,總之飛幾轉夠你保卡!

優惠期限:售完即止
飛行日期:2023年3月1日至2023年12月14日(旺季及部分日子不適用)
立即訂票:www.wingontravel.com

You may also like...