BIG SALE價回歸?亞洲航空單程東南亞$71起!

上次錯過咗亞洲航空BIG Sale?機會黎喇!亞洲航空香港單程東南亞$71起!不過就一定要經App買來回連稅計:布吉$696起、清邁$746起、馬尼拉$851起、曼谷$896起。價錢好抵玩!今次推界曼谷,因為早去晚返Pattern都有得減,正呀!見供應唔算話太多,見靚價就入貨喇!

優惠期限:2018年9月21日至2018年9月23日
飛行日期:2019年4月1日至2019年7月31日(旺季及部分日子不適用)
立即訂票:www.airasia.com (Airasia APP限定)

You may also like...